LGN Construction AB

Konstruktionstjänster och tekniska produktlösningar

Automation, Maskin byggnation, fixturer, monteringsutrustning, press / följd verktyg, CE-dokumentation, hållfasthetsberäkning, projektledning

Välkommen till

LGN Construction AB


LGN erbjuder konstruktionstjänster och tekniska produktlösningar till stora och små företag inom tillverkningsindustrin.

Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften i våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktens livscykel.Våra kunder har upptäckt vårt arbetssätt som innovativt för att ta fram avancerade helhetslösningar.

Läs mer om oss

Maskin/Automation/Fixtur/Lyftverktyg


LGN kan erbjuda kompletta maskin/automation & fixturlösningar utifrån kundens önskemål tillsammans med våra samarbetspartners. Från ide till färdig produktions anläggning.

Pressverktyg/Följverktyg


LGN har god erfarenhet & kunskap kring verktygs konstruktion. Med våra samarbetspartners kan vi leverera kompletta verktyg som är redo att producera i.

Våra samarbetspartners